Dymén Trädtjänst

Trädfällning

Markfällning, sektionsfällning och firning

Trädfällning kan se väldigt olika ut. En del träd står fritt och kan fällas direkt från marken, andra står nära hus, rabatter eller annan egendom och behöver därmed sektionsfällas. Ofta behöver vi även fira ned grenar och stam för att fällning ska ske säkert och för att skydda egendom, buskar eller annat under trädet. Varje jobb är unikt och kräver en specifik bedömning. Ibland räcker det med en bild men ofta behöver vi komma ut och se jobbet för att kunna ge en bra bedömning och ge rätt pris.

Kontakta oss så kommer vi ut kostnadsfritt, tittar på jobbet och lämnar en offert.