Dymén Trädtjänst

Stubbfräsning

Vi tar bort din stubbe

Ett uppskattad och prisvärd tilläggstjänst till trädfällning är att få er stubbe bortfräst. Mindre- till medelstora stubbar fräser vi med vår egna maskin medan för de riktigt stora stubbarna tar vi in en samarbetspartner. 

Vid en typisk stubbfräsning tar vi bort stubbe och rötter så att det blir några decimeter fritt, med endast ett jordlager kvar där det sedan blir enkelt att så gräs eller plantera något.