Dymén Trädtjänst

Bortforsling

Bortforsling med släp och lastbil

Ofta vill kunder även att vi forslar bort ved och grenar. Är det mindre träd tar vi bort det med släp, är det större kommer en lastbil och hämtar det. Denna del av arbetet, utforsling av materialet och bortforsling, kan ofta var en mer tidskrävande uppgift än vad man kan tro. Så passa på att kolla på dessa möjligheter. Det går också alltid att kombinera olika alternativ. T.ex. att ni behåller veden och vi forslar bort grenar.